Structura personalului

 

Cercetător științific Adrian Cioflâncă

 

 

 

Dr. Lya Benjamin - cercetător

Specializare: Istoria evreilor din România; Identitate evreiască; Sionism; Holocaust în România

- participare conferinţe, seminarii cu profesorii pe tema predării Holocaustului, coordonare lucrări CSIER

 

Dr. Harry Kuller – cercetător

Specializare: Etno-sociologie; Filosofie iudaică

- participare conferinţe, sesiuni, coordonare lucrări CSIER

 

Dr. Anca Ciuciu – cercetător

Specializare: Istorie orală; Metodologia predării Holocaustului; Problema imaginarului evreiesc: Cartiere evreiești din București, Fotografie

- șef compartiment documentare, responsabil Fototecă

 - coordonare bibliotecă, arhivă, fototecă, gestionarea cererilor de ilustrație și copyright etc.

- participare conferinţe, seminarii cu profesorii pe tema predării Holocaustului, editare lucrări CSIER

 
 

Dr. Camelia Crăciun - cercetător

Specializare: Istorie intelectuala; istorie sociala a intelectualilor; istorie literara; literatura comparata; istorie comparata a comunitatilor evreiesti din Europa Centrala si de Est in perioada moderna; istoriografia comunitatii evreiesti din Romania; istorie intelectuala evreiasca

- responsabil cu redactarea Bibliografiei istoriei evreilor din România (1990-2010)

- participare conferinţe, sesiuni, editare lucrari CSIER

 
 

Dr. Natalia Lazăr – cercetător

Specializare: Emigrarea evreilor; Evreii in perioada comunista; Activitatea Joint Distribution Committee in Romania.

- editare lucrari CSIER

- participare conferinţe, sesiuni

 
 

Drd. Andreea Toma – documentarist

Specializare: Istorie socială, Gen şi iudaism, Organizatii ale femeilor israelite, Filosofie iudaica

 

- responsabil proiecte cu finantare externa

- activitate de cercetare si documentare

 
 

 Livia Lieberman - Documentarist

- asistent referent proiecte cu finanţare externă

- documentare  pentru proiecte, activitati secretariat

 
 

Marius Popescu -  documentarist

- responsabil Bibliotecă          

-  evidenţă fonduri, achiziţii carte, prelucrare arhivistică fondul IOVR

 
 

Cătălin Bontaș - documentarist

 - responsabil Arhivă

- evidența documentelor, responsabil de starea de conservare și legătura cu sala de lectură, organizarea arhivei CSIER, înregistrarea de documente

 
 

Paul Rosenfeld - documentarist

- responsabil site CSIER – www.csier.jewishfed.ro

- scanare, fotografiere, digitalizare fondul de documente CME

 
 

Dorina Herivan - documentarist

- referent legea 189

- preluare cereri, urmărirea cazurilor la Casa de Pensii

 
 

Elena Nichifor - Secretar CSIER, operator PC

-  asistent referent legea 189

-  tehnoredactare adeverințe, înregistrare şi arhivare, trimiterea răspunsurilor

-  probleme de secretariat, dactilografiere cereri administrative

 
 

Cristina Bontaș - operator PC, ajutor analist programator

- tehnoredactare, editare text pentru lucrările CSIER

-  evidenţă fonduri bibliotecă şi arhivă, digitalizarea fişelor cărţilor

 
 

Dan Pintilie - operator PC, analist programator

- tehnoredactor lucrări CSIER

- evidenţă fonduri bibliotecă şi arhivă, digitalizarea fişelor cărţilor, culegere computerizată pentru lucrările CSIER

-  xeroxare, scanare în proiectul de digitalizare a colecţiei Revista Cultului Mozaic (1956 – 1994), digitalizare fondul de documente CME, prelucrare arhivistică fondul IOVR