DIRECTOR   CV

Adrian CIOFLÂNCĂ este director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și cercetător științific la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române. A fost membru în Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului din România (2003 – 2004) și expert în Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, contribuind la Rapoartele Finale ale celor două comisii. Din 2005 este membru în delegația României la  International Holocaust Remembrance Alliance. A fost Tziporah Wiesel Fellow la United States Holocaust Memorial Museum in Washington (2009). Între 2010 – 2012, a fost director de departament la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. A coordonat, în 2010, proiectul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” care a dus la descoperirea unei gropi comune în Popricani (jud. Iași), cu 36 de evrei uciși în timpul Holocaustului. A editat șapte volume, în colaborare; ultimul dintre ele: Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I Cuza”, 2013. A publicat mai multe studii în domenii precum istoria Holocaustului, istoria comunismului, istorie culturală, teoria istoriei.

 

SECRETAR ȘTIINȚIFIC  CV

 

Dr. Anca TUDORANCEA (Ciuciu)  este secretar științific și cercetător al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, responsabil pentru Fototeca CSIER. Este doctor în Filosofia Culturii la Universitatea din București (2011) şi lector asociat la Centrul Goldstein Goren din Universitatea Bucureşti. A fost intervievator (din 2003) și coordonator pentru programe educaționale în România (2006-2011) pentru The Central Europe Center (Centropa), Viena. Cărțile și studiile sale analizează istoria cartierelor evreiești din București, imaginea și imaginarul Bucureștiului evreiesc, fotografia de familie și fotografii, comunitatea evreiească din România în secolele XIX-XX etc. A lucrat din 2006 pentru realizarea de expoziții privind istoria evreilor din România, seminarii pentru profesori și aplicații didactice pentru CSIER, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, The Central Europe Center (Centropa, Viena), în parteneriat cu Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren” al Universității București și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice a Universității București. Publicații recente: Coduri vizuale. Evreii din Bucureşti (1881 – 1941) (teza de doctorat), Bucureşti,  Editura Hasefer, 2013; Coautor: Personaje și povești din Bucureștiul sefard, Noi Media Print, Bucureşti, 2014 (i-book).

COMPARTIMENTUL CERCETARE ȘI PROIECTE

 

             CV

Dr. Natalia LAZĂR este șeful compartimentului Cercetare și Proiecte și cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Este doctor în istorie din 2012, Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, având ca temă de doctorat  Problema emigrării evreilor din România in perioada comunistă: 1948-1965. Este, de asemenea, absolventă a programului de masterat Cultură și Civilizație Ebraică, Facultatea de Litere, Universitatea București. A fost coeditor al ultimului număr al Buletinului Centrului, Muzeului și Arhivei Istorice a Evreilor din România (nr. 14-15, 2012). Domenii de interes: emigrarea evreilor; evreii în perioada comunistă; activitatea organizației Joint Distribution Committee în România; procesele sioniștilor din România. Are în pregătire mai multe volume, ca autor: Emigrarea evreilor din România (1948-1965), în curs de publicare, Hasefer, 2016; sau în calitate de coeditor: Istoricul activității Joint Distribution Committee în România, în curs de publicare, Hasefer, 2016 și Revista de Istorie a Evreilor din România, nr. 1 serie nouă, 2016.

 

              CV

Dr. Lya BENJAMIN este cercetător la Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România din 1985. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din Ekaterinburg, obținând titlul de doctor în istorie la Universității din București în 2001, cu o lucrare despre viața cotidiană a evreilor în perioada Holocaustului. A fost membru al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România și a îngrijit editarea volumului de documente ce a însoțit raportul comisiei. A participat la conferințe și simpozioane în Romania, dar și în alte țări precum Statele Unite, Israel, Germania ș.a. A organizat mai multe expoziții cu tematică privind problematica evreiască. Este autoarea a numeroase studii, volume de documente și antologii privind istoria evreilor din România, în general, și, în particular, perioada Holocaustului. Publicații recente: Strategii comunitare de supraviețuire în contextul statului național legionar. Documente 1940-1941, volum alcătuit de Lya Benjamin (Hasefer, 2013); Idealul sionist în presa evreiască din România (1881 – 1920), texte selectate și comentate de Lya Benjamin (coordonator) şi Gabriela Vasiliu (Hasefer, 2010).

 

              

 

 

             CV

Drd. Andreea TOMA este cercetător și responsabil Publicații periodice în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Este doctorandă la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, lucrând la o teză despre forme de cooperare inițiate de femeile evreice în perioada modernă. Domenii de interes: filosofie iudaică și istorie socială. A absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA București, apoi programul de master Cultură și Civilizație Ebraică al Universității din București. În 2010 – 2011, a fost Moses Mendelssohn Fellow la Paideia, Institutul de Studii Iudaice din Stockholm și a absolvit programul „Holocaust for Educators”, International School for Holocaust Studies de la Yad Vashem. În 2013 și 2014, a beneficiat de câte o bursă de la Fundația Naomi pentru a participa la Naomi Prawer Kadar International Yiddish Summer Program la Universitatea din Tel Aviv.

 

COMPARTIMENTUL DOCUMENTARE ȘI ARHIVĂ

 

 

 

Cătălin BONTAȘ este șef compartiment Documentare și Arhivă și arhivist în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, având ca domeniu de activitate gestionarea fondurilor arhivistice existente. Contribuie la elaborarea adeverințelor în temeiul Legii nr. 189 din 2000, făcând cercetări în fondurile de arhivă cu documente ale Congresului Mondial Evreiesc si IOVR. Colaborează la realizarea de lucrări cu caracter documentar și monografii cu comunitățile evreiești din țară (Buhuși, Alba Iulia etc), prin cercetarea și punerea la dispoziție a copiilor după documentele solicitate. Participă la manifestări cu caracter științific organizate de Federația Comunităților Evreiești din România și Comunitatea Evreilor București.

 

 

               CV

Paul ROSENFELD este documentarist și asistent Arhivă în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. A absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea din Craiova (2004) și a urmat cursurile masteratului Cultură și Civilizație Ebraică la Centrul de Studii Ebraice Goldstein Goren, Universitatea București (2004 – 2006). A lucrat la documentarea unor lucrări ale CSIER, pentru digitalizarea arhivei Congresului Mondial Evreiesc (CME) și fișele IOVR. Este responsabil pentru digitalizarea fondului de statute ale comunităților din România și lucrează la baza de date a fondurilor CME și IOVR. Domenii de interes: istoria evreilor din România, sportivi evrei din România. Publicații recente: Coautor: Demnitate în vremuri de restriște, Editura Hasefer, București, 2008; Articole: „Farkas Paneth. Un campion al paletei”, în File din istoria evreimii clujene, Editura Mega, Cluj, 2011.

 

 

             CV

Marius POPESCU este documentarist, responsabil Bibliotecă și curier în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. A absolvit Facultatea de Istorie, Universitatea „Spiru Haret” București (2004) și masterul în istorie la aceeași facultate. A lucrat la documentarea unor lucrări ale CSIER pe teme precum presa evreiască din România interbelică, personalități care au ajutat evrei în timpul Holocaustului etc. Domenii de interes: istoria evreilor din România și Europa centrală, perioada Holocaustului, contribuția evreilor la evoluția culturală și științifică a României. Publicații recente: Coautor: Demnitate în vremuri de restriște, Editura Hasefer, București, 2008; Articole: „Eva Heyman, destinul unui copil în timpul Holocaustului”, în Revista de Istorie a Evreilor din România, nr. 1, 2015, în curs de apariție.

 

 

              CV

Elena NICHIFOR este secretar, operator PC și referent pentru Legea nr 189 din 2000 în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. Este absolventă de studii medii, cu specializare în secretariat, dactilografie și corespondență. Realizează activități specifice de secretariat: dispecerat al lucrărilor intrate în Centru, tehnoredactarea lucrărilor şi corespondenţei efectuate de CSIER, pontaj, expedierea informațiilor elaborate de CSIER către Comunităţile din teritoriu, biblioteci, foruri ştiinţifice etc. Se ocupă de tehnoredactarea adeverinţelor și corespondenței  privind Legea nr. 189 din 2000, completată cu Legea nr. 323 din 2004. Întocmenște dosarele pentru expedierea adeverințelor la Casa Naţională de Pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi la Casele Locale de Pensii de Sector. Gestionează arhiva curentă a instituției.

 

 

             CV

Livia LIBERMAN este documentarist și asistent Bibliotecă în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. A absolvit Facultatea de Psihologie, Universitatea „Toma Maiorescu” București. A urmat, de asemenea, cursuri de manager de proiect – C.P.P.C. și de managementul resurselor umane. A activat ca referent pentru proiecte cu finanțare externă. A lucrat la documentarea unor lucrări ale CSIER, contribuie la inventarierea bibliotecii CSIER și asigură activități de secretariat.

 

 

CV

Ioana Constanța BONTAȘ este operator PC și tehnoredactor pentru lucrările CSIER. A absolvit cursuri de informatică, analiză și programare din cadrul Institutului de Informatică CEPECA, București (1976-1978). Lucrează din 1993 în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. A cules, corectat și tehnoredactat lucrările CSIER: Buletin, Caietele CSIER, volume de documente, articole publicate de cercetătorii CSIER.

 

 

 

Laurențiu DUBĂU este operator PC și asistent Fototecă în cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România. A absolvit Liceul Teoretic „Dante Aligheri” din București (2010), cu competențe lingvistice în limba italiană. Realizează grafică pe calculator (afișe de prezentare și evenimente) și digitalizare (scanări documente și cărți vechi). Colaborarea la administrarea site-ului CSIER. A fost responsabil pentru digitalizarea fondului Comunității evreiești la Arhivele Naționale (2015) și pentru digitalizarea unor cărți vechi, de referință în istoria evreilor din România, accesibile pe site-ul CSIER. Este responsabil pentru digitalizarea fondului de 20.000 de fișe de presă (în curs de prelucrare).