Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România lansează invitația pentru un nou număr al Revistei de Istorie a Evreilor din România (RIER).

 

Tema principală a RIER în 2017 va fi: Locuri ale memoriei evreiești din România. Sunt așteptate studii, articole și recenzii care analizează constituirea memoriei istorice a comunităților evreiești din România. Sunt vizate nu doar urmele materiale ale istoriei evreiești autohtone (arhitectură civilă și religioasă, cimitire, artefacte), ci și reflectarea lor în diferite tipuri de discursuri (istoriografic, cultural, politic etc), în sărbători și alte practici simbolice, în artă sau fotografie.

 

Deschiderea arhivelor din ultimii ani a prilejuit nu doar abordarea unor teme delicate, ocolite decenii la rând din motive politice, precum istoria Holocaustului sau a antisemitismului, ci și abordarea unor tematici noi sau reconsiderarea unor subiecte de istorie politică, economică, culturală sau instituțională pe seama cărora s-a scris mai mult. S-au produs, de asemenea, schimbări metodologice importante. Istoria evreilor s-a deschis abordărilor interdisciplinare și muncii de teren (istorie orală, arheologie contemporană, periegeză). Dorim ca Revista de Istorie a Evreilor din România să reflecte aceste noutăți ale disciplinei, pentru a contribui la dezbaterile academice actuale.

 

Mărimea studiilor va fi de 10-15 pagini, în limbile română sau engleză, redactate după următoarele norme: Times New Roman, cu un font mărimea 12 şi distanţa dintre rânduri de 1.5; notele de subsol corp 10, cu spațierea dintre rânduri de 1.0. Studiile vor fi însoțite de rezumat în limba engleză și cuvinte cheie (maxim 5) și, de asemenea, de o scurtă biografie profesională pentru lista de prezentare a autorilor.

 

Revista de Istorie a Evreilor din România (cum a fost redenumit, din 2016, Buletinul Centrului, Muzeului și Arhivei istorice a evreilor din România) este o publicație științifică anuală consacrată lucrărilor de cercetare științifică, cu tematica legată de istoria evreilor din spațiul românesc, în context internațional. Revista este editată de Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România, și publicată la Editura Hasefer.

 

Editor al numărului 2 al RIER și persoană de contact: Anca Tudorancea. 
Email: anca1789@gmail.com
Termen de predare a materialelor: 30 iulie 2017.